Portfolio
Bert Hofstede
Zoeken naar overzicht
Bert Hofstede
C.V.
Competentieschets
Teamrol
Spiegelgesprek
Eigen Beeld
Trots
Overige Informatie
Reflectieformulier
Zoeken naar overzicht Zoeken naar overzicht

Google Ook dit is Bert Hofstede
Wat hebben VSO, Avanti-W, hardlopen en Intermediair met Bert Hofstede te maken?
Zoek op google naar ‘Bert Hofstede’»
Bert Hofstede Daarom Bert Hofstede
Onderzoeker
Meerdere beleidstalen
Afwegen
Vasthouden en veranderen

 
Waarom deze website? Home 

De gemeente Hengelo gaat haar organisatie drastisch veranderen. Enkele belangrijke elementen daarbij zijn: het zo veel mogelijk intact houden van de basisgroepen, maar het compleet anders ordenen van dezelfde basisgroepen. Mede hierdoor zijn de leidinggegeven functies bijna alle gewijzigd. Als logische gevolgtrekking zijn dan ook alle leidinggevenden uit hun functie ontheven en moet iedereen opnieuw aangeven voor welke functie(s) hij of zij gekwalificeerd is.

Alle leidinggevenden stellen een portfolio op waarin hun kwaliteiten en ambities zijn verwerkt. Op basis van deze portfolio’s en aanvullende informatie wordt het nieuwe organisatieplaatje ingevuld.

Ik heb besloten om mijn portfolio volledig digitaal te maken en deze voor iedereen open te stellen. Collega leidinggevenden kunnen kennisnemen van mijn beeld en uitvoerend medewerkers kunnen zich een beeld vormen van de kwaliteiten die ik heb.

En als laatste wil ik benadrukken, dat de wereld groter is dan Hengelo: als er naar aanleiding van deze website een organisatie is die met mij van gedachten wil wisselen over mijn kwaliteiten en hun personeelsbehoefte dan kan er op serieuze reactie gerekend worden.

Mijn e-mailadres staat in mijn cv.