Portfolio
Bert Hofstede
Zoeken naar overzicht
Bert Hofstede
C.V.
Competentieschets
Teamrol
Spiegelgesprek
Eigen Beeld
Trots
Overige Informatie
Reflectieformulier
Zoeken naar overzicht Zoeken naar overzicht

Google Ook dit is Bert Hofstede
Wat hebben VSO, Avanti-W, hardlopen en Intermediair met Bert Hofstede te maken?
Zoek op google naar ‘Bert Hofstede’»
Bert Hofstede Daarom Bert Hofstede
Onderzoeker
Meerdere beleidstalen
Afwegen
Vasthouden en veranderen

 
Zaken waar ik trots op ben Home 

Productgericht:

Almere: de werkzaamheden in Almere (“pas achteraf realiseer ik mij ten volle hoe bijzonder het is om mee te bouwen aan een compleet nieuwe stad”).

in Enschede: de ontwikkeling van financieringssysteem voor het wijkwelzijnswerk in Enschede (“in samenspraak is een systeem ontwikkeld dat uniek is voor Nederland: prestatiedoelen worden de basis voor budgetten; opvallend element in het systeem is de waardering voor verschillen in sociale positie van deelnemers, aan de hand van een ingenieus maar simpel meetsysteem (“zeg mij uw postcode en ik ken u”).

in Hengelo: de Stadsmonitor en het product Wijkanalyses.

Persoonsgericht:
de wijze waarop in Hengelo enkele individuele collega’s zich hebben weten te ontplooien (inhoudelijk, persoonlijkheid).

de doorgroei naar het niveau van research manager bij I&O Research en nu het functioneren als afdelingshoofd O&S. Daarbij valt op het langzaam loskomen van mijn louter materiedeskundigheid.

de betrokkenheid bij “mijn stad” is een belangrijke drijfveer voor werken in een overheidsomgeving