Portfolio
Bert Hofstede
Zoeken naar overzicht
Bert Hofstede
C.V.
Competentieschets
Teamrol
Spiegelgesprek
Eigen Beeld
Trots
Overige Informatie
Reflectieformulier
Zoeken naar overzicht Zoeken naar overzicht

Google Ook dit is Bert Hofstede
Wat hebben VSO, Avanti-W, hardlopen en Intermediair met Bert Hofstede te maken?
Zoek op google naar ‘Bert Hofstede’»
Bert Hofstede Daarom Bert Hofstede
Onderzoeker
Meerdere beleidstalen
Afwegen
Vasthouden en veranderen

 
Teamrol Home 

Mijn natuurlijke teamrollen zijn die van Vormer en Voorzitter.
Ook passend zijn: Monitor en Brononderzoeker, Zorgdrager, Groepswerker.

Uit de analyse komen twee wedijverend stijlen:
1: de kalme, vastberaden stijl van Voorzitter
2: dwingende, eigenzinnige besluitenmaker (Vormer)

Het is de uitdaging voor mij om te schakelen tussen duellerende en samenbundelende stemming; teugels overdragen of aantrekken.

Leiderschapsstijlen:
Ik herken me goed in de dominante stijlvariaties: overtuigen en overleggen.
De hoge score op flexibiliteit is een aangename basis voor alternatieve acties.

In de afgelopen periode zijn mijn leerdoelen en actiepunten geweest:
Leerdoelen -gericht omgaan met de flexibiliteit door meer te letten op delegeren
Actiepunten -gericht delegeren, vastleggen en achteraf beoordelen/evalueren

Aanvullende punten:
Coachend leiderschap: ik heb neiging om mee te gaan in het zoeken naar oplossingen voor problemen. Dat blijkt sterk samen te hangen met mijn ‘onderzoekersnatuur’: de neiging tot het analyseren steekt daarbij steeds weer de kop op. Dit kan een valkuil zijn in het optreden als coach

Taakgerichtheid is bij mij groter dan de mensgerichtheid/relatiegerichtheid. Daarom zal het accent meer op de relatiegerichtheid moeten liggen.

Persoonlijkheidstype: uit een nadere test komt de score uit op de karakteristiek: ENFJ: goede leider van zowel taakgroepen als groeigroepen. Nadruk op intermenselijke relaties; zoeken naar ideaalbeeld.