Portfolio
Bert Hofstede
Zoeken naar overzicht
Bert Hofstede
C.V.
Competentieschets
Teamrol
Spiegelgesprek
Eigen Beeld
Trots
Overige Informatie
Reflectieformulier
Zoeken naar overzicht Zoeken naar overzicht

Google Ook dit is Bert Hofstede
Wat hebben VSO, Avanti-W, hardlopen en Intermediair met Bert Hofstede te maken?
Zoek op google naar ‘Bert Hofstede’»
Bert Hofstede Daarom Bert Hofstede
Onderzoeker
Meerdere beleidstalen
Afwegen
Vasthouden en veranderen

 
Spiegelgesprek Home 

Impressies uit het spiegelgesprek, met Irene van Meijgaard; 8 maart 2006.

Irene en ik kennen elkaar uit de laatste MD-module (Competentiespoor). Het gesprek is dan ook soepeltjes verlopen, en heeft vooral ook het karakter gekregen van een eindbeeld uit het gehele MD-traject. De conclusies zijn in twee richtingen samen te vatten:
Wat zijn mijn ambities?
Hoe verhoudt zich dat met mijn kwaliteiten en de mogelijkheden binnen de organisatie?

Een combinatie van inhoud en coaching is het meest geëigend. Coaching is een goede rol, maar als inhoud afwezig is komt de vraag op of er voldoende uitdaging in de klus blijft. Criteria welke ikzelf kan aanleggen bij het formuleren van mijn keuzes zijn: inhoud -concreetheid - uitdaging - affiniteit – coachen.

Een waarschuwing van Irene tot slot: door mijn jarenlange ervaring als onderzoeker ben ik wat verder weg komen te staan bij directe beleidsbeslissingen. Een functie op dat gebied kan in een combinatie met professionals en eigen inhoudelijke ervaring. Als leidinggevende is een functie binnen wat makkelijker op te pakken dan een functie buiten.