Portfolio
Bert Hofstede
Zoeken naar overzicht
Bert Hofstede
C.V.
Competentieschets
Teamrol
Spiegelgesprek
Eigen Beeld
Trots
Overige Informatie
Reflectieformulier
Zoeken naar overzicht Zoeken naar overzicht

Google Ook dit is Bert Hofstede
Wat hebben VSO, Avanti-W, hardlopen en Intermediair met Bert Hofstede te maken?
Zoek op google naar ‘Bert Hofstede’»
Bert Hofstede Daarom Bert Hofstede
Onderzoeker
Meerdere beleidstalen
Afwegen
Vasthouden en veranderen

 
Reflectieformulier Home 

Ik zie mijzelf als manager in Hengelo in de nieuwe organisatie goed passen. Als afdelingshoofd met coachende vaardigheden en een groeiende kijk op mensen kan ik een goede bijdrage leveren aan de organisatie Hengelo en aan de stad Hengelo.

Voorkeursfuncties:

Afdeling: GEOS
Functienummer: S4/AH3

Motivatie
Een eerste natuurlijke voorkeur gaat daarbij uit naar de functie van afdelingshoofd GEOS. De nieuwe afdeling waarin Geo-informatie en mijn huidige afdeling Onderzoek en Statistiek samengaan. Argumenten daarbij zijn deels vakinhoudelijk: O&S heeft geen geheimen voor mij, terwijl de interesse in geo-informatie voor een planoloog niet wezensvreemd is. Hoewel ik weinig weet van de technische kant van het vak is het denken in kaartbeelden een natuurlijke houding. Nu de rest van de werkzaamheden van geo-informatie nog tot mij nemen

Alternatieven

Motivatie
Er zijn meerdere vakgeoriënteerde afdelingen welke ik kan aansturen, op basis van mijn brede onderzoekkennis. Daardoor ben ik inhoudelijk meer dan gemiddeld op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en relevante beleidsthema's. Denk daarbij aan vakgebieden als Onderwijs, wijkwelzijn en Sport. Maar door mijn achtergrond zijn ook de terreinen van ruimtelijke ordening en stedenbouw natuurlijk opties. Zie echter ook de opmerkingen uit het spiegelgesprek. Er is een groep van functies waar ik betrokkenheid mee heb. Bijvoorbeeld:

  • Afdelingshoofd Onderwijs en Jeugd (S6/AH 2)
  • Afdelingshoofd Stedenbouw en verkeer (S7/AH 1)
  • Afdelingshoofd Bedrijfsbureau (S5/AH 3)

U kunt het hele reflectieformulier hier downloaden als .PDF bestand.