Portfolio
Bert Hofstede
Zoeken naar overzicht
Bert Hofstede
C.V.
Competentieschets
Teamrol
Spiegelgesprek
Eigen Beeld
Trots
Overige Informatie
Reflectieformulier
Zoeken naar overzicht Zoeken naar overzicht

Google Ook dit is Bert Hofstede
Wat hebben VSO, Avanti-W, hardlopen en Intermediair met Bert Hofstede te maken?
Zoek op google naar ‘Bert Hofstede’»
Bert Hofstede Daarom Bert Hofstede
Onderzoeker
Meerdere beleidstalen
Afwegen
Vasthouden en veranderen

 
Eigen Beeld Home 

Vaardigheden, hobby's en activiteiten
Ik ben iemand die zijn kernactiviteiten altijd lardeert met extra’s. Uit hoofde van mijn werk ben ik momenteel bestuurslid van de landelijke brancheorganisatie VSO. In eerdere jaren heb ik excursies georganiseerd voor collega's en ben ik betrokken geweest bij het opzetten van studiedagen, discussies en thematische vergaderingen. Toen het aan de orde was ben ik lid en voorzitter geweest van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad van de scholen van mijn kinderen, ik heb enkele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van een project voor jongeren (zeilschip De Tukker) en ben nu nog voorzitter van de plaatselijke sportvereniging.

In bijeenkomsten van diverse omvang kan ik mij inmiddels goed staande houden, terwijl ik in de loop der jaren ook de vaardigheid heb opgedaan om vergaderingen in goede banen te leiden. Mijn functies als voorzitters van een van de grootste sportverenigingen in Twente (omnisportvereniging Avanti Wilskracht; meer dan 1500 leden; zes afdelingen) is daarvan mede een bewijs. Via het werk (toelichtingen in raadscommissies, interviews voor regionale pers, lezingen voor collega's tijdens seminars) en privé (overdenkingen in kerkdiensten, verdedigen van schoolbeleid naar bestuur) heb ik geleerd om mij mondeling helder uit te drukken. Mijn schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is zelfs nog beter, waarbij zowel een zekere formele stijl, in combinatie met een logische betoogtrant, als ook de wat meer journalistieke benadering mij goed af gaat.

Ik ben lid van een sportvereniging; zowel actief sporter als bestuurder. Andere hobby's zijn denksport (schaken), bezoeken van theater en tentoonstelling, lezen (vooral kranten), en genieten van de natuur in Nederland en daarbuiten (fietsen, kamperen). Daarnaast laat ik mij regelmatig verleiden tot het schrijven van kort proza in clubbladen, aangaan van discussies over maatschappelijke problemen en het organiseren van of ondersteuning bieden bij allerlei activiteiten.