Portfolio
Bert Hofstede
Zoeken naar overzicht
Bert Hofstede
C.V.
Competentieschets
Teamrol
Spiegelgesprek
Eigen Beeld
Trots
Overige Informatie
Reflectieformulier
Zoeken naar overzicht Zoeken naar overzicht

Google Ook dit is Bert Hofstede
Wat hebben VSO, Avanti-W, hardlopen en Intermediair met Bert Hofstede te maken?
Zoek op google naar ‘Bert Hofstede’»
Bert Hofstede Daarom Bert Hofstede
Onderzoeker
Meerdere beleidstalen
Afwegen
Vasthouden en veranderen

 
Daarom Bert Hofstede Home 

Wat heeft Hengelo in huis met Bert Hofstede? Een onderzoeker toch zeker? Ja inderdaad, een betrokken medewerker, die hart heeft voor de toekomst van de stad en haar inwoners. Die gewend is om de zaken nog even te wegen. Alvorens een knoop door te hakken. Maar tegelijk iemand die inhoudelijk zeer breed inzetbaar is. Die door zijn vele onderzoekprojecten diverse beleidstalen spreekt. Iemand die inmiddels tien jaar ervaring heeft in het aansturen van groepen professionals en die naast coaching ook in de inhoud zijn zegje kan doen. Geen voortdurende vernieuwer, maar iemand die de afweging maakt tussen vasthouden en veranderen. En daar verrassend in kan zijn.