Portfolio
Bert Hofstede
Zoeken naar overzicht
Bert Hofstede
C.V.
Competentieschets
Teamrol
Spiegelgesprek
Eigen Beeld
Trots
Overige Informatie
Reflectieformulier
Zoeken naar overzicht Zoeken naar overzicht

Google Ook dit is Bert Hofstede
Wat hebben VSO, Avanti-W, hardlopen en Intermediair met Bert Hofstede te maken?
Zoek op google naar ‘Bert Hofstede’»
Bert Hofstede Daarom Bert Hofstede
Onderzoeker
Meerdere beleidstalen
Afwegen
Vasthouden en veranderen

 
C.V. Home 
   
Persoon Hofstede, Albertus Maria
Marco Polostraat 30;
7532 CL Enschede

Geboren op 22 oktober 1951 te Erica, gemeente Emmen;
Gehuwd met M.G. Peters; sinds 1976.
Drie kinderen, van 28, 25 en 20 jaar.

   
  Contactgegevens:
  Privé: tel 053 4616476;
e-mail bhofstede@home.nl
Website: www.berthofstede.nl
Zakelijk: tel 074- 2459344;
e-mail: b.hofstede@hengelo.nl
   
Functies/werkgevers  
   
2001-2006 Afdelingshoofd O&S; gemeente Hengelo.
1996-2001

Research Manager bij het bureau I&O Research te Enschede, voor de sector wel­zijn.
I&O Research is sinds 1996 als zelfstandig bureau actief in de markt.

1997-1997 Tevens plaatsvervangend directeur van het bureau (waarnemend).
1983-1995 Onderzoeker welzijn;
Gemeente Enschede; afdeling Onderzoek en Statistiek, later bureau Informatie & Onderzoek.
1979-1983 Middelbaar planologisch onderzoeker;
Gemeente Enschede, afdeling Onderzoek en Statistiek.
1975-1979 Planologisch assistent, deel uitmakend van de Projectgroep Almere-Haven;
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, projectbureau Almere te Lelystad.
1974-1975 Studiebegeleider;
part-time functie bij onderwijsinstituut "Delondi" in Delden.
   
Opleidingen  
   
1970 eindexamen HBS-B;
1970-1974 T.H. Twente: studie toegepaste wiskunde;
algemene propedeuse afgerond; daarna voortijdig afgebroken;
1976-1979 Hoger Planologisch Onderwijs;
part-time opleiding onder auspiciën van het NIROV
1988-1994 Open Universiteit: Kort Wetenschappelijk Onderwijs;
methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
1979-2001 Diverse cursussen en kortdurende opleidingen, zowel in-company als via Post-Academisch Onderwijs, o.a.:
-SPSS-pakket voor statistische analyses;
-Evaluatie van Overheidsbeleid
-Interview- en enquêtetechnieken
-Schriftelijke taalvaardigheid
-Automatisering voor middle-management
-Timemanagement
-Beleidskunde
-Presentatietechnieken
-Onderhandelen
-Projectmatig werken
2001-2005 In-company traject Management-Development (aandacht voor competenties, teamrollen, leiderschapsstijlen)