Portfolio
Bert Hofstede
Zoeken naar overzicht
Bert Hofstede
C.V.
Competentieschets
Teamrol
Spiegelgesprek
Eigen Beeld
Trots
Overige Informatie
Reflectieformulier
Zoeken naar overzicht Zoeken naar overzicht

Google Ook dit is Bert Hofstede
Wat hebben VSO, Avanti-W, hardlopen en Intermediair met Bert Hofstede te maken?
Zoek op google naar ‘Bert Hofstede’»
Bert Hofstede Daarom Bert Hofstede
Onderzoeker
Meerdere beleidstalen
Afwegen
Vasthouden en veranderen

 
Competentieschets Home 

Hoe scoor ik op de zeven competenties? Naar mijn eigen inschatting, mede gebaseerd op de MD-trainingen leg ik het volgende schema aan jullie voor:

Competentie basisvaardigheid gemiddeld bovengemiddeld
Coachen      
Resultaatgericht      
Omgevingsbewust      
Samenwerken      
Communiceren
Mondeling
Schriftelijk
 
Klantgerichtheid      
Flexibiliteit      

Zie ook de toelichting bij Teamrol en leiderschapsstijlen.